REFERENCJE: badania i pomiary elektryczne

REFERENCJE: aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA)

REFERENCJE: komputerowe systemy sterowania i nadzoru

REFERENCJE: usługi serwisowe, remontowe i projektowe