PRODUKCJA

Wykonujemy projekt, dostawę
i montaż kryz pomiarowych oraz zwężek Venturiego

Projekt i wykonanie indywidualne na zamówienie
klienta wsporników, uchwytów, mocowań
do aparatury AKPiA. Projekt wykonywany jest w 3D.

zwężki pomiarowe

Zwężki pomiarowe (kryzy, dysze) są najczęściej stosowanymi
elementami służącymi do pomiaru przepływu mediów
płynnych o dowolnych parametrach ciśnienia i temperatury,
ale o jednorodnej fazie skupienia (para, woda, gazy, oleje,
itp.). Układy Pomiarowe, realizowane na zwężkach
pomiarowych, wykonanych w oparciu o normę PN-EN ISO
5167, Posiadają dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych.

Dane charakterystyczne

Zwężki pomiarowe zabudowane w rurociągach wytwarzają
miejscowy, mierniczy spadek ciśnienia w funkcji prędkości.

Zwężki pomiarowe charakteryzują się:

 • dużą dokładnością i wiarygodnym pomiarem w szerokim
  zakresie przepływu;
 • pracą w mediach agresywnych i obojętnych w dowolnej
  temperaturze i ciśnieniu oraz w mediach zanieczyszczonych
  mechanicznie;
 • łatwą kalibracją w układzie pomiarowym;
 • możliwością odmulenia komór zwężek szczelinowych
  przez zastosowanie dodatkowych króćcy przedmuchowych;
 • trwałą stratą ciśnienia statycznego, wynoszącą w stosunku
  do mierniczego ciśnienia różnicowego 50% wartości dla
  kryz i 25% wartości dla dysz (malejącą z kwadratem przy
  obniżaniu się przepływu).

Dane techniczne wykonywanych zwężek

Materiał zwężek: w zależności od wymagań.
Materiał obudów, kołnierzy, złącz: w zależności od składu
chemicznego i parametrów medium, wg PN-EN 10222,
PN-EN 10088.

kontakt – produkcja zwężek pomiarowych:

Automatyka
i pomiary cieplne

Tomasz Woryna
tel.: +48 604 870 471
tomasz.woryna@kraftcontrol.pl

zwężki Venturiego

Zwężki Venturiego stosuje się tylko w przypadkach,
gdy wyższy koszt przyrządu jest uzasadniony mniejszym
trwałym spadkiem ciśnienia, zwiększoną dokładnością
pomiaru przepływu i możliwością stosowania
do płynów z zawiesinami.

kontakt – produkcja zwężek Venturiego:

Automatyka
i pomiary cieplne

Tomasz Woryna
tel.: +48 604 870 471
tomasz.woryna@kraftcontrol.pl

produkcja szaf sterowniczych
i rozdzielni do 0,4 kV

kontakt – produkcja szaf sterowniczych i rozdzielni do 0,4 kV:

Sterowanie
i zabezpieczenia elektryczne

Artur Piontek
tel.: +48 508 065 911
artur.piontek@kraftcontrol.pl